Jdi na obsah Jdi na menu
 


Různé

Příspěvky

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016

28. 4. 2016

 

Dražební vyhláška

17. 4. 2016

 

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2015

12. 4. 2016

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2015 v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích.

 

Veřejná vyhláška

20. 1. 2016

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016- MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje.

 

Zrušení období déletrvajícího nadměrného sucha

21. 8. 2015

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o zrušení období déletrvajícího nadměrného sucha na území Kraje Vysočina.

 

Nařízení kraje Vysočina

9. 8. 2015

ZRUŠENO DNE 21.8.2015

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 29. 5. 2007 č. 2/2007 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

 

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina

9. 8. 2015

ZRUŠENO DNE 21.8.2015

ROZHODNUTÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 7. 8. 2015 o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

 

Program a vyhláška týkající se kvality ovzduší

23. 7. 2015