Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva vlastníkům lesa

15. 8. 2017

VÝZVA VLASTNÍKŮM LESA
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, místně a věcně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen „správní orgán“) žádá s ohledem na velmi suché a teplé počasí všechny vlastníky lesa na území obce s rozšířenou působností Telč, aby prováděli opakovaně a pečlivě (nejlépe 1x týdně) kontrolu svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu kůrovcem napadených stromů.
Jestliže vlastník lesa zjistí, že na svém majetku má stromy napadené kůrovcem nebo kůrovcové souše, tak je jeho povinnost tyto stromy bezodkladně zpracovat. Způsob zpracování stromů usychajících a napadených kůrovci mohou vlastníci lesa zdarma zkonzultovat se svým odborným lesním hospodářem (dále jen „OLH“). V případě, že vlastník lesa stromy napadené kůrovcem bezodkladně nezpracuje, se vystavuje možnosti uložení pokuty podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve výši do 100.000,- Kč.
Žádáme vlastníky lesa, aby dbali pokynů svého OLH a dodržovali jím stanovené
postupy a termíny. 
Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Telč

Katastrální území:
Borovná, Částkovice u Hostětic, Černíč, Dolní Dvorce u Telče, Dyjice, Dyjička, Horní Myslová, Hostětice, Kostelní Myslová, Krahulčí u Telče, Lhotka u Mrákotína, Mrákotín u Telče, Mysletice, Myslůvka, Olší u Telče, Praskolesy u Mrákotína, Radkov u Telče, Řásná, Slaviboř, Strachoňovice, Studnice u Telče, Telč, Vanov, Vanůvek, Volevčice u Telče, Zadní Vydří.
Kontakt na OLH:
Činnost OLH vykonává Lesní družstvo Borovná, sídlo: Lesovna v Parku 105, 588 56 Telč, tel. č. +420 777 167 081, email: ldborovna@ldborovna.cz. Odpovědný zástupce: Ing. Rostislav Čermák, předseda představenstva. Výkon činnosti OLH provádí na všech výše uvedených katastrálních území Ing. Vojtěch Čermák, tel. č. 602 660 223.