Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záměr prodeje pozemku

2. 2. 2018

ke stažení: Záměr prodeje

Zastupitelstvo obce Mysletice schvaluje Usnesením č. 1/29.1.2018

Záměr prodeje pozemku č. 636/1 v obci Mysletice, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava o výměře 2 439,- m2, LV 10001.

            Podmínky prodeje:

  • kupující se zaváže začít vlastní stavbu rodinného domu určeného k trvalému bydlení do 5ti let od uzavření smlouvy, zároveň nesmí pozemek po stejnou dobu prodat nebo směnit. V opačném případě musí převedený pozemek vrátit obci za stejnou cenu, za kterou pozemek nabyl.
  • zájemci o koupi mohou své nabídky zasílat od zveřejnění Záměru prodeje do 19.2.2018 do 19.15 hod. Nabídky budou v písemné formě, musí obsahovat jméno a částku nabízenou za pozemek v Kč. Minimální částka za prodávaný pozemek je 180 000,- Kč. Nabídky mohou zájemci posílat na adresu obecního úřadu v Mysleticích nebo donést osobně starostovi nebo na obecní úřad. Nabídka by měla být v zalepené obálce a nadepsána slovy: NEOTVÍRAT
  • o předložených nabídkách rozhodne zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19.2.2018. Při výběru bude zastupitelstvo obce přihlížet nejen k výši nabídky, ale i k trvalému bydlišti žadatele. Při rovnosti nabídek rozhodne zastupitelstvo. Obec může všechny předložené nabídky odmítnout.
  • s vybraným žadatelem uzavře obec smlouvu o prodeji. Žadatel musí zaplatit do 2 měsíců od podpisu smlouvy na účet obce 100 000,- Kč. Až poté bude dán vklad na katastr nemovitostí. Zbytek ceny doplatí žadatel do konce roku 2018. V případě nezaplacení zálohy do 2 měsíců bude osloven 2. žadatel v pořadí.