Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připojení vodního zdroje

29. 12. 2016

Obec Mysletice, jako zadavatel veřejné zakázky, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu:

Stavba vrtané studny a vodovodu. Studna a vodovod budou napojeny do stávajícího vodojemu a budou sloužit jako doplňkový zdroj k zásobování obce Mysletice pitnou vodou.  

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky ke stažení:

Výzva k podání nabídky

Krycí list nabídky

Návrh smlouvy o dílo

Soupis prací a rozpočet

Do projektové dokumentace je možné nahlédnout po předchozí dohodě na tel. čísle 725101030 v budově obecního  úřadu v Mysleticích.


Za Váš zájem o účast ve výběrovém řízení Vám předem děkujeme.

Starosta obce Karel Dolský