Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzvy z katastrálního úřadu

Příspěvky

Hledají se vlastníci pozemků

8. 9. 2017

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných
vlastníků aktualizovaného ke dni 1. 8. 2017

 

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Mysletice

1. 2. 2017

 

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 8. 2016

12. 9. 2016

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

 

Revize katastru nemovitostí

9. 9. 2016

O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Mysletice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e na základě sdělení katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava (dále
jen „katastrální úřad“) č.j. RO-16/2016-707, že v katastrálním území Mysletice obce Mysletice bude dne 1.11.2016 zahájena revize katastru nemovitostí
a potrvá přibližně do 31.12.2016.

 

Veřejná vyhláška

2. 3. 2016

 

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků od 1.8.2015

31. 8. 2015

 

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

22. 5. 2015