Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nařízení platná od 28.10.2020

27. 10. 2020

Celé znění ke stažení zde: Nařízení platná od 28. října 2020

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje volný pohyb osob v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
2. výkonu povolání,
3. výkonu činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;


II. zakazuje volný pohyb osob v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
10. cest za účelem vycestování z České republiky,
11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
12. cest zpět do místa svého bydliště;


III. nařizuje
1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II.,
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

 

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
– prodejen potravin,
– prodejen pohonných hmot,
– prodejen paliv,
– prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
– prodejen malých domácích zvířat,
– prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– prodejen novin a časopisů,
– prodejen tabákových výrobků,
– prádelen a čistíren,
– provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
– provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
– prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
– provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem,
– prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
– pokladen prodeje jízdenek,
– květinářství,
– provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě,
geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
– prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
– provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky,
přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
– provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence,
– zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
– provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
– provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků
nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, Částka 176 Sbírka zákonů č. 432 / 2020 Strana 4757
– myček automobilů,
– prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce
a jiné podlahové krytiny,
– provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,