Jdi na obsah Jdi na menu
 


Období déle trvajícího nadměrného sucha

6. 4. 2020

OZNÁMENÍ
hejtmana Kraje Vysočina
ze dne 6. 4. 2020
o období déle trvajícího nadměrného sucha
V lese, v okolí lesa do 50 m od jeho okraje, v suchých travních porostech, na polích, ve skladech obilovin, slámy atd. a v okolí 50m je od tohoto dne ZAKÁZÁNO:

 

  • rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  • jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
  • používání pyrotechnických výrobků,
  • používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
  • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.

Zároveň je zákaz spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
KUJI 34957-2020 - obce sucho oznameni.pdf