Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záměr prodeje části pozemku parc. č. 651/1

13. 12. 2021

Celý text ve formátu pdf:

Záměr prodeje pozemku a příloha č. 1

 

Obec Mysletice zveřejňuje záměr prodeje

části pozemku parc. č. 651/1

Parcelní číslo:

651/1

Obec:

Mysletice [587559]

Katastrální území:

Mysletice [700541]

Číslo LV:

10001

Výměra [m2]:

4029

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

orná půda

 

Z pozemku parc. č. 651/1 bude geometrickým plánem oddělena část o velikosti cca 1200 m2 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto dokumentu.

Kvůli průjezdu techniky na pole bude potřeba dodržet odstup od obou přilehlých cest – přesné zaměření bude konzultováno s geodetem.

Zastupitelstvo obce Mysletice projevilo úmysl prodat vyznačený pozemek dle přílohy č.1 konkrétnímu zájemci. Toto nevylučuje podávání nabídek i jinými osobami.

Podmínky prodeje:

  • prodej bude realizován za cenu minimálně 300,- Kč/m2
  • zájemce uhradí cenu za vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků
  • zájemce předloží písemnou nabídku s uvedením nabízené ceny za m2 do začátku zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 29.12.2021 od 19.00 hod.
  • zájemce bere na vědomí, že pozemek bude prodán pouze s podmínkou, že zájemce do pěti let od nabytí začne na pozemku se stavbou rodinného domu nebo pozemek obci vrátí zpět za cenu, kterou zaplatil
  • obec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu