Menu
ObecMysletice
rozšířené vyhledávání

Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2024

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 79.23 kB

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že
ode dne 12.04.2024 do dne 13.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin


zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 572080/24/2900-11420-709759, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz.

Přílohy

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2024.pdf

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,23 kB
Datum vložení: 12. 4. 2024 7:30
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2024 7:35

Úřední deska

Odvoz popelnic v roce 2024

Rychlý kontakt

Obec Mysletice

Mysletice 44
588 56 Telč

Datová schránka: 3bhaq8v

+420 602 791 810

ou.mysletice@seznam.cz

Dotace na stoly a židle do kulturního domu

Mysletice