Menu
ObecMysletice
rozšířené vyhledávání

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024

Informace pro voliče,
který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době
od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

Ohlašovny_informace_pro_voliče_který_se_přestěhoval(1467197602).pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 183.47 kB

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024
Informace pro voliče,
který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době
od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
 obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 5. června 2024 nebo
 ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).
Vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra k volbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)
Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/městského obvodu.
---------------------------------------------------------
Pozn.:
Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič
 požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU,
 je veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí,
 požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiné obci z důvodu, že je ve věznici, nemocnici nebo podobném zařízení,
 požádal o vydání voličského průkazu a ten mu byl vydán. Elektronický podpis : 15.4.2024
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Milan Čigáš
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 14.2.2025 11:31:21-000 +01:00

Přílohy

Ohlašovny_informace_pro_voliče_který_se_přestěhoval(1467197602).pdf

Ohlašovny_informace_pro_voliče_který_se_přestěhoval(1467197602).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,47 kB
Datum vložení: 19. 4. 2024 7:33
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2024 7:35

Úřední deska

Odvoz popelnic v roce 2024

Rychlý kontakt

Obec Mysletice

Mysletice 44
588 56 Telč

Datová schránka: 3bhaq8v

+420 602 791 810

ou.mysletice@seznam.cz

Dotace na stoly a židle do kulturního domu

Mysletice